top of page

Elemental Scadium

Zrównoważony rozwój w klimacie zmian

W świetle zmieniających się regulacji prawnych wynikających z polityki klimatycznej przyjętej przez Unię Europejską, działania firm i innych organizacji muszą przebiegać z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Długoterminowa rentowność firm zależy obecnie nie tylko od trafnych wyborów biznesowych, ale również od podejścia firmy do idei sprawiedliwości społecznej oraz kwestii ochrony środowiska naturalnego. Coraz więcej klientów, interesariuszy oraz podmiotów finansujących zwraca uwagę na właśnie te aspekty działalności.

Sporządzanie raportów zrównoważonego rozwoju (raportów ESG) pozwala firmą dzielić się z osobami i podmiotami zainteresowanymi swoimi wynikami i celami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Raport ESG poprzez mierzalne wskaźniki charakteryzuje oddziaływanie firmy na środowisko naturalne, środowisko społeczne oraz gospodarkę. Bazuje na konkretnych danych zmieniając abstrakcyjne pojęcia w konkretne działania.

Dzięki temu firma może zrozumieć swój wpływ na otaczający ją ekosystem społeczno-naturalny oraz świadomie zarządzać wpływem zrównoważonego rozwoju na swoją strategię rozwoju. Wiedza zawarta w raportach pozwala na racjonalne zarządzanie ryzykiem związanym ze zmianami środowiskowymi oraz społecznymi.

Zarządzanie ryzykiem w oparciu o dane

Elemental Scadium pozwala na zarządzanie ryzykiem związanym ze zmieniającym się otoczeniem klimatyczno -społeczno -prawnym.

W swojej istocie wykorzystuje dane procesowe oraz dane niezbędne do opracowania raportów zrównoważonego rozwoju by określić ryzyka, wskazywać punkty zapalne i tworzyć scenariusze zmian. Dzięki temu możliwy jest racjonalny wybór ścieżki rozwoju formy lub organizacji.

Usługi

 • Warsztaty ESG - identyfikacja procesów i przypisanie aspektów i wskaźników zgodnie z taksonomią EU

 • Doradztwo w procesie budowy struktury organizacyjnej odpowiedzialnej
  za raportowanie

 • Doradztwo prawne w zakresie ESG

 • ​Automatyzacja procesów raportowania

 • Optymalizacja procesów technologicznych

 • Optymalizacja i walidacja procesów zarządzania jakością

 • Projekty badawczo rozwojowe

 • Szacowanie ryzyk związanych ze zrównoważonym rozwojem

 • Cyberbezpieczeństwo procesów przemysłowych

bottom of page