For more informations please contact us

Silesian Catalysts Sp. z o.o. 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                                                                                                                                                          ul. Stabłowicka 147

KRS 0000336573, NIP 8942979554, REGON 021031607                                                                                                                                                                                                                                       54-066 Wrocław

Kapitał zakładowy 5.000 zł w całości wpłacony.                                                                                                                                                                                                                                                                      Poland

tel: +48 71 307 22 49  

e-mail: contact@silesiancatalysts.com  

© 2023 Silesian Catalysts proudly created with Wix.com